Διευκρίνηση για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Το ΤΕΕ σημειώνει, για τους μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ (και άλλους εγγεγραμμένους σε επαγγελματικά επιμελητήρια επιστήμονες) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.».

Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Footer Image